Priser

Vi har en prislista här och i vårt väntrum. Inför en behandling lämnar vi alltid skriftlig kostandsberäkning. Kostnaden för Dig som besöker oss första gången är mellan 550-1000 kr för en undersökning (beroende på ålder och ATB = Allmänt Tandvårds Bidrag). Se vad som ingår i undersökningen.

Betalning

Vi ser helst att Du betalar med kort, men kontanter går också bra.

Tandvårdskonto

Vårt nya tandvårdskonto är ett bra sett att spara till dina framtida tandläkarbesök, eller låna om Du behöver det. Läs mer på www.alltomdinatander.se eller fråga oss vid Ditt besök

Barntandvård

Barn och ungdomar upp t.o.m 24 år har fri tandvård.

Ny tandvårdsreform

En helt ny tandvårdsreform trädde i kraft 2008-07-01. Denna innebär mycket stora förändringar. Bl.a. blir större behandlingar betydligt billigare än tidigare. Mer information finns på mottagningen och på Försäkringskassans hemsida (se länkar)

Garantier

Vi lämnar 2 års garanti på fastsittande protetik (kronor, broar etc.) samt 1 års garanti på avtagbara proteser.Fyllningsterapi har 1 års garanti