Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera.

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall efter överenskommelse och behov.

Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Samråd därför alltid med din tandläkare/tandvårdsteamet.

Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift - tala med din tandläkare/tandvårdsteamet.

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder PrisReferenspris*
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 885 810
112 Basundersökning utförd av tandhygienist, fullst parodontal us 810 790
113 Akut us utförd av tandhygienist 270 250
114 Kompletterande parodontal us eller kariesutredn utförd av tandhyg 700 545
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 435 355
107 Omfattande utredning eller kompl undersökning utförd av tandläkare 1305 1015
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 695

595

108 Utredning utförd av tandläkare 2305 1670
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70 50
122 Röntgenundersökning, delstatus 270 230
123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan 885 785
124 Panoramaröntgen 575 510
125 Röntgenundersökning, extraoral 500 500
126 Röntgenundersökning, omfattande 1020 955
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 710 605
161 Salivsekretionsmätning 565 555
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 500 305
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1500 935
191 Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle 675 675


Hälsofrämjande åtgärder PrisReferenspris*
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 460 430
205 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd 255 160
204 Profylaxskena, per skena 850 745
206 Fluorbehandling inklusive profesionell tandrengöring 430 315


Sjukdomsbehandlande / smärtstillande åtgärder PrisReferenspris*
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 450 390
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 810 730
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1870 1575
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit och käkfunktionsstörningar) 490 440
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 260 155
313 Beteendemedicinsk behandling 60 minuter eller mer 960 960
314 Beteendemedicinsk behandling 445 445
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 490 475
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 550 460
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1060 940


Kirurgiska åtgärder Pris

Referenspris*

401 Tanduttagning, en tand 1200 985
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1865 1625
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 345 175
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 3350 2990
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4100 3990
406 Tanduttagning övertalig tand 1180 985
420 Implantat, per styck 3650 2505
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle 5700 3440
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 1800 1425
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle 7850 4585
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 1910 1605
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle 10500 6325
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 2650 2145
427 Benaugmentation med egen benvävnad 4875 4775
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 6375 6375
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle 3850 3755
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi 990 990
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 2500 2425
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle 3820 3440
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat, per operationstillfälle 3750

3275

 

Rotfyllningsåtgärder PrisReferenspris*
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3800 3285
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4300 4015
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5500 4915
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5800 5460
521 Akut endodontisk behandling 850 700 522 Komplicerad kanallokalisation 950 760
522 Komplicerad kanallokalisation 860 740
523 Stiftborttagning 1200 1125
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3700 3495
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1145 980

Bettfysiologiska åtgärder PrisReferenspris*
601 Bettskena i hård akrylat,överkäken utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3600 3345
602 Bettskena i hård akrylat, underkäke utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3600 3345
603 Reponeringsskena, per skena 5060 5060
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer 2250 2060
606 Motorisk aktivering 470 470
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 850 720

Reparativa åtgärder PrisReferenspris*
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 850 580
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1200 920
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1290 1100
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 970 745
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1550 1095
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1770 1460
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2100 1 655
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 525 525

Protetiska åtgärder PrisReferenspris*
800 Laboratorieframställd krona, en per käke 6600 5610
801 Laboratorieframställd krona, flera i samma käke 6300 4260
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3500 3025
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1900 1435
804 Hängande broled, per led 3300 2150
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 2600 1710
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3900 3290
807 Semipermanent krona/bro, per led 3000 2270
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3420 3225
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 800 540
812 Broreparation 1 1550 1415
813 Broreparation 2 4690 4330
814 Broreparation med tandteknisk instats ,omfattande 9300 7480
815 Sadelkrona 6600 5025
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3900 3595
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5300 4985
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11000 10500
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12300 11865
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10000 8835
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9800 8835
829 Immediatprotes 9600 6685
831 Justering av avtagbar protes 415 360
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1500 1210
833 Rebasering av protes 2620 2250 834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 2850 2465
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2350 1905
835 Rebasering och lagning av protes 3035 2970 836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3300 2915
836 Komplicerad lagning av protes 3950 3735
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6650 6350
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3250 2880
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1980 1870
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9200 7540
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8700 5815
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3290 2150
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 49000 30485
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 51500 32365
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 54500 33805
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 49000 29500
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke 36250 30390
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 22000 16655
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 23000 18565
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 26000 21085
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 3250 3010
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 3400 3330
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 4800 3925
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 19500 13625
878 Förankringselement täckprotes, tillägg per styck 500 270
880 Av och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2590 2045
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning 1420 1060
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3235 3120
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 4600 4535
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs 10600 10365
888 Fästskruv, per styck 280 170
889 Centrumskruv, per styck 700 600
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 9200 6505

Övriga behandlingar PrisReferenspris*
000 Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 8750 0
000 Tandskydd, per käke 2 500 0
000 Recept 0 0
Intyg 500 0
000 Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 400 0
000 Uteblivande , Sent återbud 300 0
000 Snarkskena/sömnapnéskena 6000 0
000 Skalfasad (på estetisk indikation) 6600 0
000 Keramisk krona (på estetisk grund) 6600 0

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet.

Alla priser är i svenska kronor.

Garanti

Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst har vi en försäkring för omgörning av protetiska arbeten. Vi lämnar 2 års garanti på fast protetik (kronor, broar, implantat) samt 1 års garanti på avtagbar protetik (proteser) samt 1 års garanti på fyllningar. Vill du ha ytterligare information om garantin på protetiska arbeten, så fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar. Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa. Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst. Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag

- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

- Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)

- Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning. Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkräkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.