Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera.

Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall efter överenskommelse och behov.

Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Samråd därför alltid med din tandläkare/tandvårdsteamet.

Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift - tala med din tandläkare/tandvårdsteamet.

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder PrisReferenspris*
101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 935 830
112 Basundersökning utförd av tandhygienist, fullst parodontal us 870 805
113 Akut us utförd av tandhygienist 290 255
114 Kompletterande parodontal us eller kariesutredn utförd av tandhyg 735 480
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 465 365
107 Omfattande utredning eller kompl undersökning utförd av tandläkare 1390 1035
111 Basundersökning utförd av tandhygienist 750

610

108 Utredning utförd av tandläkare 2420 1705
121 Röntgenundersökning av enskild tand 80 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 290 235
123 Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan 940 795
124 Panoramaröntgen 635 520
125 Röntgenundersökning, extraoral 510 510
126 Röntgenundersökning, omfattande 1080 965
141 Studiemodell, för behandlingsplanering 760 620
161 Salivsekretionsmätning 570 570
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 525 320
163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1575 960
191 Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle 675 675


Hälsofrämjande åtgärder PrisReferenspris*
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 490 435
205 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd 255 160
204 Profylaxskena, per skena 890 765
206 Fluorbehandling inklusive profesionell tandrengöring 430 315


Sjukdomsbehandlande / smärtstillande åtgärder PrisReferenspris*
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 485 400
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 860 745
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1950 1105
311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom, peri-implantit och käkfunktionsstörningar) 525 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 280 160
313 Beteendemedicinsk behandling 60 minuter eller mer 980 980
314 Beteendemedicinsk behandling 455 455
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 490 475
341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 590 475
342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1135 980


Kirurgiska åtgärder Pris

Referenspris*

401 Tanduttagning, en tand 1250 1005
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 2020 1660
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 365 180
404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 3580 3060
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4100 4080
406 Tanduttagning övertalig tand 1180 1005
420 Implantat, per styck 3650 2620
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle 5900 3525
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 1890 1465
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle 8080 4695
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 2105 1645
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle 10900 6480
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle 2790 2195
427 Benaugmentation med egen benvävnad 3875 3875
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 4665 4665
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle 4125 3840
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi 1476 1475
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 2835 2485
442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle 4095 3515
443 Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat, per operationstillfälle 3935

3350

 

Rotfyllningsåtgärder PrisReferenspris*
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3960 3325
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4430 4005
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5730 5030
504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6000 5485
521 Akut endodontisk behandling 850 700 522 Komplicerad kanallokalisation 1040 785
522 Komplicerad kanallokalisation 965 785
523 Stiftborttagning 1260 1150
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3900 3590
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1240 1010

Bettfysiologiska åtgärder PrisReferenspris*
601 Bettskena i hård akrylat,överkäken utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3750 3420
602 Bettskena i hård akrylat, underkäke utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3750 3420
603 Reponeringsskena, per skena 5170 5170
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer 2360 2110
606 Motorisk aktivering 480 480
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 910 735

Reparativa åtgärder PrisReferenspris*
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 895 595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1240 945
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1380 1125
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1010 760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1600 1115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1820 1490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 2150 1 695
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 540 540

Protetiska åtgärder PrisReferenspris*
800 Laboratorieframställd krona, en per käke 6900 5710
801 Laboratorieframställd krona, flera i samma käke 6600 4395
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3700 3095
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2050 1470
804 Hängande broled, per led 3420 2190
805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 2770 1750
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 4150 3370
807 Semipermanent krona/bro, per led 3195 2350
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3620 3300
811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 935 550
812 Broreparation 1 1625 1445
813 Broreparation 2 4925 4425
814 Broreparation med tandteknisk instats ,omfattande 9765 7650
815 Sadelkrona 7035 5145
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3950 3680
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5460 5110
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11755 10870
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13040 12285
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10580 9080
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 10370 9080
829 Immediatprotes 10150 6885
831 Justering av avtagbar protes 450 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1600 1240
833 Rebasering av protes 2620 2250 834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 3040 2520
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2350 1905
835 Rebasering och lagning av protes 3035 2970 836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3530 2980
836 Komplicerad lagning av protes 4200 3830
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7085 6510
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3465 2945
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2110 1910
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9520 7780
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8940 6000
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 3440 2190
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 51600 31440
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 54200 33400
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 57100 34905
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 51100 30435
867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke 36250 30390
871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat 22430 17180
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 24520 19175
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat 28200 21790
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat 3465 3105
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat 3620 3440
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 5130 4055
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 20765 14010
878 Förankringselement täckprotes, tillägg per styck 530 280
880 Av och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2750 2090
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattning 1490 1085
882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3465 3185
883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 5880 5575
884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs 11130 10215
888 Fästskruv, per styck 280 180
889 Centrumskruv, per styck 700 625
890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat 9200 6505

Övriga behandlingar PrisReferenspris*
000 Blekning av tänder med individuellt utformad blekskena, per käke 1 8750 0
000 Tandskydd, per käke 2 500 0
000 Recept 0 0
Intyg 500 0
000 Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 400 0
000 Uteblivande , Sent återbud 300 0
000 Snarkskena/sömnapnéskena 7035 0
000 Skalfasad (på estetisk indikation) 7035 0
000 Keramisk krona (på estetisk grund) 7035 0

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet.

Alla priser är i svenska kronor.

Garanti

Som tandvårdsmottagning inom Praktikertjänst har vi en försäkring för omgörning av protetiska arbeten. Vi lämnar 2 års garanti på fast protetik (kronor, broar, implantat) samt 1 års garanti på avtagbar protetik (proteser) samt 1 års garanti på fyllningar. Vill du ha ytterligare information om garantin på protetiska arbeten, så fråga din tandläkare.

Övriga upplysningar

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar. Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa. Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst. Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

- ett allmänt tandvårdsbidrag

- ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

- Är du 20- 29 år blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)

- Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år (300 kr under två år)

- Är du 75+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.

För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning. Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkräkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.