Mottagningen drivs av tandläkare Nina och Lars Thureson i Vänersborg sedan 1989.

Vi finns sedan 1989 i Vänerborg och sedan 2004 i centrum, vid gågatekrysset. Mottagningen ligger 1 trappa upp men är handikappanpassad och hiss finns.

Vi som arbetar här är förutom Nina och Lars, vår tandhygienist Agneta Ellström samt tandsköterskorna Maria Mossberg, Åsa Hansson, Renata Gustafsson och receptionist Inger Andersson.

Som ambition har vi att ge våra patienter tandvård med omtanke och kvalitét. Alltid med patienten i centrum.

Vi erbjuder all form av tandvård och med tyngdpunkten på förebyggande vård. Detta för att minimera behovet av reparativa behandlingar.

Såväl barn som vuxna är välkomna och vi ser oss gärna som ”familjetandläkare”.

Mottagningen är ansluten till Praktikertjänst – Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård/hälso-sjukvård.

Genom kontinuerlig vidareutbildning samt årligen återkommande kvalitetssäkringsarbete kan vi erbjuda hög vårdkvalitét och ett tryggt patientomhändertagande. Vi arbetar alltid med de senaste material och metoder.