Mottagningen följer Praktikertjänsts policy vad avser kvalitets och miljöarbete och är därför diplomerad. I denna process som omfattar alla på mottagningen ingår:
  • Vårdkvalitét
  • Kompetensutveckling
  • Journalföring
  • Informationssäkerhet
  • Patientinflytande
  • Hygienrutiner
  • Avvikelsehantering
  • Nätverk
  • Miljöutveckling
  • Kvalitetsutveckling