Med Praktikertjänsts Hälsosatsning blir det ännu mer intressant att gå till tandläkaren

Blodtryck och blodsocker är två viktiga indikatorer på Din hälsa. Högt blodtryck och blodsocker ökar risken för hjärtkärlsjukdom och diabetes. Tidig upptäckt och rätt behandling halverar risken.Problemet är att miljoner svenskar är ovetande om sina värden.

Därför erbjuder vi -som ett första steg mot bättre hälsa- blodtrycks- och blodsockermätning i samband med ditt tandvårdsbesök hos oss. Vid ev. förhöjda värden hänvisar (remitterar) vi Dig vidare till Din vårdcentral för vidare handläggning.

Kostnad för blodsockerprovet är 100 kr och blodtrycksmätningen är avgiftsfri

Mer informatiom om hälsoprojektet finns på www.praktikertjanst.se